Новини
Съкращаването на персонал не е приоритет в дейността на българските предприятия, въпреки кризата Съкращаването на персонал не е приоритет в дейността на българските предприятия, въпреки кризата
15.11.2010
Източник: БСК

  • Съкращаването на персонал не е приоритет в дейността на българските предприятия, въпреки кризата;

  • Независимо че предприятията оценяват ключовата роля на човешкия капитал, все още не се прилагат съвременни методи и подходи в неговото управление и развитие;

  • Всеки пети служител в България е с капацитет под фирмените трудови и професионални стандарти.


Това са част от изводите от три анкетни проучвания - сред фирми, държавна администрация и синдикални структури, проведени от екипи на БСК, КНСБ и КТ „Подкрепа" в рамките на изпълняван от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси".


Целта на проучванията бе да се идентифицират състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила в България.


В днешната пресконференция участваха Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, Жечко Димитров - програмен директор в БСК, Томчо Томов - председател на Асоциация за развитие на човешкия потенциал в индустрията, Иван Кокалов - вицепрезидент на КНСБ, Любен Томев - директор на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, и Емил Димитров - конфедерален секретар на КТ "Подкрепа".


С пълния текст на проучванията можете да се запознаете ТУК.


Резюме от проучванията и презентация можете да изтеглите от прикачените по-долу файлове.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа