Новини
XV Общо събрание на БКХП с акцент човешките ресурси XV Общо събрание на БКХП с акцент "човешките ресурси"
19.06.2014
Източник: БКХП

На 19 юни 2014 г. се проведе XV Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост (БКХП). Участие във форума взеха ръководители и мениджъри на фирмите-членове, както и експертите, ангажирани  в съвместните  проекти и дейности. Присъстваха и представители на Министерството на образованието и науката (МОН), синдикалните партньори, Българската стопанска камара (БСК), Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ) и др.

 

По решение на Управителния съвет на БКХП, предвид актуалността и важността на проблема, тази година акцент на събранието беше състоянието на човешките ресурси в сектора, професионалното обучение и квалификация. В рамките на форума презентация по темата  направи Томчо Томов - ръководител на Националния център за оценка на компетенции при БСК.

 

Вече трета година БКХП е партньор на БСК при реализацията на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“. В проекта участват 14 структуроопределящи предприятия от сектора като пилотни, а други са дали свои представители в състава на Секторния консултативен съвет "Химическа промишленост".


През изминалия период бе извършена мащабна работа – разработен бе секторен анализ "Химия – 2011, 2012 и 2013 година", обучени са оценители на компетенции от пилотните предприятия, определени са 20 ключови за сектора длъжности, разработен е секторен модел на компетенциите, извършени са консултации и са проведени обучения за работа с Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetencе. БКХП имаше и дейно участие в множество анкетни проучвания и др.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа