Новини
MyCompetence ще подпомага работата на бюрата по труда MyCompetence ще подпомага работата на бюрата по труда
19.02.2014
Източник: БСК

Да се облекчи максимално работата на държавните трудови посредници и да се издигне престижът на бюрата по труда сред работодателите. С тези цели екипът на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) представи възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence) пред психолози от Агенцията по заетостта.

 

„Дошли сме, за да демонстрираме пилотната версия на системата, която сме направили до момента и да чуем вашите идеи за нейното доразвиване така, че да бъде полезна за вашата работа". Това заяви в началото на срещата Жечко Димитров, програмен директор на проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси".

 

Ръководителят на НЦОК Томчо Томов наблегна на важността на компетентностния подход при подбора на работници и служители. „Работодателите наемат кандидати не по оценките в дипломата, а по поведенията, които те могат да демонстрират. В основата на компетенциите стои мотивацията, която дава енергия на всички други личностови характеристики", посочи Томов. Той разгледа подробно инструментите, чрез които може да се измери степента на владеене на съответните компетенции. Психологически тестове, център за оценка, ролеви игри, интервю, 360-градусова обратна връзка са част от тях.

 

Подходът при пилотната версия на MyCompetence е да се разработват компетентностни модели на конкретни длъжности, защото от това се интересуват най-вече работодателите. На следващ етап системата ще се надгражда с компетентностни профили на професии, което ще бъде много полезно за професионалните и висшите училища.

 

НЦОК вече е започнал да работи върху класификатор на професиите и специалностите във висшето образование. Предстои разработването и на т.нар. „карта на професиите" - система за анализ и прогнозиране на потребностите от работна сила по региони, съобщи още Томчо Томов.

 

Представителите на НЦОК и трудовите посредници обсъдиха структурата на личностните профили на безработните, които се изготвят в бюрата по труда. Установиха се съществени пропуски - в тези профили не се отчита например типът темперамент, който е изключително важен за успешното изпълнение на задълженията на работното място.

 

НЦОК предложи да помогне държавните трудови посредници да бъдат обучени да провеждат свободно интервю като един от начините за създаване на по-пълни и обективни личностни профили на техните „клиенти". MyCompetence може да бъде полезна и с други инструменти за оценяване и насочване на безработните към обучение или конкретна работна позиция. В работата на бюрата по труда може да се въведе също електронно портфолио на компетенциите, а в бъдеще да се създаде електронна борса на компетенциите, предложи ръководителят на НЦОК.  

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа