Новини
MyCompetence ще бъде достъпна в бюрата по труда MyCompetence ще бъде достъпна в бюрата по труда
11.12.2014
Източник: БСК

„Информационната система за оценка на компетенциите не е цялостно решение на потребността от прецизно поставяне на граници в способностите на всеки, който предстои или вече се развива като професионалист, но може да даде отправна точка за това." Така изпълнителният директор на Агенцията по заетостта (АЗ) Асен Ангелов обобщава мнението си за платформата MyCompetence, разработената от Българска стопанска камара по проект, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013".

 

Ангелов признава все по-задълбочаващите се различия между реалните нужди на икономиката и възможностите на търсещите работа от гледна точка на квалификация, подготовка, образование, компетенции. Според него MyCompetence е много добра концепция и много добър подход за обективна оценка на тези възможности. „Не винаги ние самите можем да оценим каква работа и какъв по-нататъшен професионален път е подходящ за нас. Защото една подобна оценка, която извършваме самостоятелно, неминуемо се сблъсква и с емоционални обстоятелства, с нашата представа за това какви желаем да станем, по какъв начин искаме да се развиваме. Не винаги обаче емоционалната представа съответства на реалните възможности на всеки един от нас", смята Асен Ангелов.  

 

Тъкмо затова, по негово мнение, система като MyCompetence е много е необходима в две направления: оценка на индивидуалните качества и способности от страна на специалист или група специалисти и самооценка, чрез която човек, ако бъде откровен пред самия себе си, може да определи дали експертната оценка е коректна.

 

Изпълнителният директор на АЗ осъзнава потребността подобна система за оценка и самооценка да бъде достъпна за всички, които търсят работа, както и за тези, които просто желаят да разберат мястото си на пазара на труда. В отговор на тази потребност ще бъде осигурена възможност част от модулите на MyCompetence да бъдат достъпни за клиентите на бюрата по труда. „Имаме първоначално необходимата материална информационна база чрез киоск-терминалите или чрез предвидените от Агенцията по заетостта точки за информиране и самоинформиране", поясни Ангелов. Той се надява в началото на 2015 г. звената на АЗ широко да представят системата на всички безработни и на други, които се стремят към професионална промяна. Те ще бъдат информирани, така че да могат да се възползват максимално не само от функционалностите на системата, но и от цялата заложена в нея информация, която може да помогне при търсенето и избора на работа.

 

Агенцията по заетостта иска максимално да се възползва от експертния потенциал на Българската стопанска камара. Работодателската организация пък има интерес да намали драстичното разминаване между търсенето и предлагането на пазара на труда. Ето защо двете организации имат намерение да подпишат официално споразумение за популяризиране и практическо използване на Информационната система за оценка на компетенциите в бюрата по труда.




КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа