Новини
MyCompetence тества девет електронни обучения MyCompetence тества девет електронни обучения
04.06.2014
Източник: БСК

Националният център за оценка на компетенциите (НЦОК) вече е готов с първите девет електронни обучения, които ще бъдат предлагани на сайта на Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК) - mycompetence.bg. Разработени са програми по дигитална компетентност на базово и на експертно ниво; по иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение; по ефективно управление на екипи; по корпоративна социална отговорност; по оценка на длъжностите и определяне на ключови длъжности; по разработване и внедряване на компетентностен модел; по управление на качеството и на представянето.

 

В момента тече вътрешното тестване на дигиталната обучителна платформа. Предстои вторият тестов етап, при който онлайн обученията ще бъдат използвани пробно в пилотните предприятия по проекта на БСК за разработване и внедряване на ИСОК.

 

Паралелно с това екипът на НЦОК работи върху още електронни обучения. С тяхна помощ ще могат да се придобиват умения за подбор на персонал, успешни презентации, финансово и правно проучване (дю дилижънс), управление на конфликти, на доставките и на промяната, лидество и емоционална интелигентност и други.

 

Според плановете в края на тази година на сайта mycompetence.bg ще бъдат качени общо 20 електронни обучения. Те ще бъдат безплатни, но достъпът до тях ще изисква специална регистрация и задължително ще включва даване на обратна връзка.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа