Новини
MyCompetence събира добри практики MyCompetence събира добри практики
15.01.2015
Източник: БСК

MyCompetence ще разшири ресурсите за развитие и оценка на компетенции, които предлага на своите потребители. Освен различни пътища за развитие на дадена компетенция, инструменти и процедури за оценка на компетенции, множество обучаващи организации в България и в чужбина, видове допълнителни сертификати и сертифициращи институции, ресурсната част на сайта на  MyCompetence ще съдържа и каталог с добри практики за приложение на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Той ще съдържа успешни примери от български и чуждестранни компании, базирани както в страната, така и извън нея. Предвижда се каталогът да представя опита на организации от реалния бизнес; сферата на образованието - висши учебни заведения, кариерни центрове, професионални и общообразователни средни училища, центрове за кариерно ориентиране на ученици към МОН; консултантски компании и неправителствени организации.

 

Вече приключва работата по създаването на типов електронен формуляр за представяне на отделните добри практики. Освен данни за компанията като икономически сектор, предмет на дейност, големина и регион, формулярът ще съдържа максимално подробна информация за самата добра практика - области и нива в йерархията, за които се прилага, партньори и етапи при разработването и внедряването на модела, година на въвеждане, конкретни подходи и действия. Особено ценни ще бъдат данните за идентифицирани проблеми, изводите и препоръките за усъвършенстване на модела, оценката на постигнатите ефекти.

 

До края на месец януари трябва да са готови и методически указания за устойчиво проучване, анализ и представяне на добри практики в MyCompetence. Паралелно с тяхното разработване екипът на Българската стопанска камара по проекта за създаване на Информационна система за оценка на компетенциите, вече събира добри практики. Националният център за оценка на компетенциите кани всички организации, които имат успешен опит в прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси,  да го споделят с професионалната общност чрез сайта на MyCompetence.

 

Желаещите могат да се свържат с екипа на проекта на тел. 02/932 09 7102/932 09 71  или на имейл: e.popova@bia-bg.com.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа