Новини
MyCompetence спечели нови привърженици от ВСУ MyCompetence спечели нови привърженици от ВСУ
09.06.2015
Източник: БСК

Какво представлява комуникационната стратегия на конкретен проект? Какво трябва да се вземе предвид при разработването на план за популяризиране на нов продукт? Как се изгражда и поддържа база данни с подходящи за съответната цел медии и репортери? Какви детайли не бива да се пропускат при организиране на индивидуални интервюта, пресконференции и  журналистически семинари?

 

Това бяха само част от темите на разговора с 30 бъдещи специалисти по PR и реклама от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" (ВСУ), които гостуваха в Българска стопанска камара. В рамките на своя преддипломен стаж студентите от магистърските програми „Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" и „Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата" усвояваха тънкости на бъдещата си професия от Анета Алашка - ръководител на екипа за информираност и публичност по проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

В рамките на срещата младежите се запознаха подробно и с функционалностите на самата система. Услугите на MyCompetence за кариерно ориентиране и кандидатстване за работа, включените в нея инструменти за оценка и самооценка, ресурсите за самостоятелно учене предизвикаха огромен интерес сред студентите.

 

Това пролича и в последвалата дискусия. В нея бяха обсъдени не само чисто професионални въпроси, свързани с популяризирането на създадената от БСК система, но и нейното конкретно съдържание и практическата й приложимост за млади хора, които тепърва навлизат на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа