Новини
MyCompetence подготвя нови функционалности MyCompetence подготвя нови функционалности
11.02.2015
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена от БСК по проект, финансиран от ОП РЧР 2007-2013 г., ще предлага нови функционалности от пролетта. Основните сред тях са две. Едната е насочена към висшите училища, а другата - към търсещите работа.

 

Първата допълнителна услуга ще позволява университетите да управляват своите академични планове и програми в съответствие с вече съществуващите в MyCompetence секторни компетентностни модели. Чрез системата преподавателите ще могат да установят доколко застъпеният от тях учебен материал развива компетенциите, които бизнесът изисква от бъдещите висшисти по съответната специалност. Самооценката ще включва не само учебния план и учебната програма по отделните дисциплини, а и методите за преподаване и формите за проверка на знанията.

 

Обработвайки индивидуалните оценки за съответствие на преподавания материал с компетентностните модели, MyCompetence ще може да създава обща оценка по цели университетски специалности. На тази база академичните ръководства ще имат възможност да решават дали, колко и в каква посока да оптимизират своите учебни планове и програми, за да се доближат още повече до потребностите на работодателите.

 

Новата функционалност вече е тествана и показва много добри резултати за специалностите „Инженер-еколог" в Химико-технологичния и металургичен университет в София и „Управление на ИТ проекти" в Нов български университет.

 

Възможността за подготовка на Europass CV на базата на секторния компетентностен модел за съответната длъжност, за която се кандидатства, е другата нова услуга, която ще предлага MyCompetence. „Често кандидатите за работа не могат да се ориентират кои техни качества са важни за бъдещия работодател и пропускат да включат в CV-то си важна информация, която би им осигурила желаното работно място. Затова нашата информационна система ще им „подсказва" какво се очаква от тях", обясни Ваня Кирова, ръководител на екипа от програмисти на MyCompetence.

 

 При попълването на електронния формуляр на автобиографията в отделен прозорец под полето за писане ще се показват основните компетенции, изисквани за съответната позиция. Потребителят ще може да избере и включи в CV-то  тези от тях, които по негова преценка притежава, като след това опише или добави необходимите доказателства за това.

 

Системата ще дава възможност един потребител да разработва и съхранява различни варианти на Europass CV в зависимост от длъжностите, за които кандидатства.

 

Очаква се през април т.г. да бъде обогатена и директорията с ресурси в MyCompetence в частта й за мениджмънт на персонала. В момента екипът на проекта подготвя каталог с добри практики за прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси в България и в чужбина. „Използваме всякакви източници на информация. Всички желаещи да споделят своя опит са добре дошли да се включат", каза ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа