Новини
MyCompetence засилва присъствието си в университетите MyCompetence засилва присъствието си в университетите
05.02.2015
Източник: БСК

Популяризиране на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence и привличане на нови потребители е една от основните задачи на регионалните координатори по проекта на БСК през следващите три месеца. Това научиха те на първата за годината среща с ръководството на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК), която се проведе днес.

 

Масираната комуникационна кампания ще започне от университетите и колежите по места. Акцентът ще се постави върху контактите с преподавателите и най-вече с ръководителите на катедри. Целта е те да използват MyCompetence в работата със студентите. Полезни могат да бъдат не само възможността за самооценка, но и различните инструменти за оценка на компетенциите и електронните обучения, които предлага системата. „По този начин ще популяризираме MyCompetence и в същото време ще подпомогнем учебния процес", подчерта ръководителят на НЦОК Томчо Томов.

 

Той уточни, че системата позволява голяма гъвкавост - един обучителен курс може да бъде преминат в рамките на един месец, а попълването на тест може да става в период от 10 дни. Потребителите, които не са успели да се вместят в тези срокове, няма да могат да продължат работата си от там, докъдето са стигнали, а ще се наложи да започват от началото.

 

След студентите регионалните координатори ще насочат усилията си за популяризиране на MyCompetence основно към професионалните гимназии, Центровете за професионално обучение (ЦПО), неправителствения сектор и безработните. Целта е те да осигуряват по 150 нови индивидуални потребители и 10 организации-потребители на системата всеки месец.

 

Референтите по места ще се включат активно и в провеждането на предстоящото анкетно проучване за въвеждането на дуалното обучение в България. Изследването ще събере информация за готовността на работодателите да въведат такова обучение, позициите и професиите, по които те имат желание да обучават и за проблемите, които фирмите очакват във връзка с това. Важно е също да се проучи мнението по тези въпроси на професионалните гимназии и ЦПО.

 

Във връзка с обогатяването на набора от електронни обучения в MyCompetence регионалните координатори ще проучват потребностите от обучения в своите части от страната. На срещата те бяха запознати с най-новите три курса, които се разработват в момента - по коучинг за мениджъри, по управление на проекти и по връзки с обществеността.

 

Представителите на проекта на БСК в страната ще търсят също добри практики в прилагането на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси. Като начало те бяха запознати с вече разработената за целта методика за идентифициране, събиране и представяне на добри практики.

 

В последния панел на срещата Светлана Дончева - координатор на проекта, обучи регионалните референти за работа с вътрешната информационна система на проекта и ги запозна с изискванията за отчетността на документите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа