Новини
MyCompetence беше представена пред членовете на европейската мрежа EQAVET MyCompetence беше представена пред членовете на европейската мрежа EQAVET
27.11.2013
Източник: БСК

На 26 и 27 ноември 2013 г. в Брюксел се състоя среща на Националните референтни точки (НРТ) за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение. В нея взеха участие представители на 25 Европейски държави, членове на европейската мрежа EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) – Европейско осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение.

 

От българска страна участваха г-жа Румяна Лалова, гл. експерт в МОН, и Теодора Борисова, програмен директор в БСК. Г-жа Лалова запозна участниците в срещата с актуалните дейности на НРТ в България по отношение на осигуряване на качеството в ПОО, а Теодора Борисова презентира Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила „Му compenece”, изградена от БСК, и нейните възможности да бъде използвана като инструмент за осигуряване на качествено професионално обучение.

 

 

На срещата българските участници показаха, че държавата и социалните партньори работят съвместно и активно по отношение на създаване на работещи механизми за повишаване на конкурентоспособността на работната сила в страната.  
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа