Новини
MyCompetence беше представена пред участниците във форум „ECVET за учене през целия живот“ MyCompetence беше представена пред участниците във форум „ECVET за учене през целия живот“
22.11.2013
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила – MyCompetence, бе представена от Кирил Желязков - главен директор в БСК, пред участниците във втория национален семинар по проекта ECVET.

 

MyCompetence е създадена от Българската стопанска камара по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Акцент в презентацията на г-н Желязков беше организационната инфраструктура, изградена в рамките на проекта, а именно мрежата от регионални и секторни консултативни съвети и центрове за оценка на компетенциите.

 

Форумът бе организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и се проведе на 22 ноември 2013 г. в София, под мотото „ECVET за учене през целия живот. Валидиране на неформалното и сомостоятелното учене и на придобитото чрез опит“.

 

Участниците в семинара обсъдиха  настоящите и бъдещите перспективи пред професионалното образование и обучение в България, проблемите на ученето през целия живот, свързани с методите и инструментите за оценка на резултатите. Особено внимание в дискусията бе обърнато  на необходимостта от по-ефективно партньорство на работодателите, образователната система и другите партньори на пазара на труда при определянето на образователните и професионалните стандарти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа