Публикувай мнение


Име: Н.Василев
Тел: 02 932 09 53
E-mail: n.vasilev@bia-bg.com

Регистриран на: 20.08.2010
Брой мнения: 20
Ранг: Администратор
Анализ на основните проблеми на образователната система и системата за квалификация и преквалификация
публикувано на 10:53:04 / 06.08.2010 г. / от Н.Василев

Сред основните цели на изследването е да се идентифицират възможностите за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на квалифицирана работна ръка. Направен е преглед на националните политики, действащите регулаторни режими и отговорните институции и информационни системи в сферата на професионалното обучение и образование. Специално внимание е отделено на регионалните и секторни политики и практики в тази област, както и на корпоративните програми за обучение на работната сила.Администратор на приложението

Рейтинг: 


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа