Новини
Cedefop: Оценките на компетенциите в предприятията да се взимат предвид при валидирането на знания Cedefop: Оценките на компетенциите в предприятията да се взимат предвид при валидирането на знания
26.06.2014
Източник: БСК

Процедурите за оценка на компетенциите на работниците и служителите, които работодателите  провеждат периодично, са достатъчно сериозни и трябва да се взимат предвид при валидирането на знания и умения, придобити по неформален път. Те трябва да бъдат част от процеса, с който сега са натоварени професионалните училища и обучителните организации в държавите, в които узаконяването на такива компетенции вече е въведено официално.

 

До този извод стига проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за използването на валидирането от предприятията за целите на управлението на персонала и за кариерно развитие. В изследването са анализирани стандартите за оценяване в 400 предприятия от 10 държави, в 20 компании са направени дълбочинни проучвания, интервюирани са няколко стотин мениджъри „Човешки ресурси". Събрани са данни за причините за провежданите оценки на компетенциите, за прилаганите методи и инструменти, за включваните в тях длъжности и нива във фирмите, както и за начините за документиране и използване на резултатите.

 

В повечето европейски страни, в които валидирането на неформални знания е практика, основната роля е предоставена на образователната и обучителната система. В същото време много компании редовно проверяват в практиката компетенциите на своите служители и работници, както и на кандидатите за работа. Работодателите използват резултатите от тези оценки за вътрешни цели - за подбор на нови хора или за разработване на стратегии за управление на персонала или за необходими обучения в организацията.

 

Тези оценки обаче биха могли да се използват много по-пълноценно, смятат анализаторите от Cedefop. Те са качествени и могат да бъдат включени в националните системи за валидиране. Така оценяваните служители ще могат да ги използват не само за професионалното си развитие вътре в предприятието, но и когато решат да сменят работодателя си или да продължат формалното си образование.

 

Социалните партньори в България от години настояват за нормативни промени за въвеждане на валидирането на неформално придобитите знания и умения и в нашата страна.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа