Новини
Cedefop: Необходимо е кариерно консултиране през целия живот Cedefop: Необходимо е кариерно консултиране през целия живот
13.02.2015
Източник: БСК

Кариерното консултиране отдавна е необходимост не само за учениците и студентите, на които предстои да излязат на пазара на труда. Подобно на ученето, консултации за възможностите за професионално развитие също трябва да се провеждат през целия живот.

 

До този извод стига Европейският център за развитие на професионалното образование Cedefop в своя анализ „Кариерното консултиране в несигурни времена: връзка между икономическите, социалните и индивидуалните ползи". Експертите на центъра се спират по-подробно на три групи участници в пазара на труда: заетите над 45-годишна възраст, мигрантите и младежите, които нито учат, нито работят.

 

Работната сила в Европа застарява и за успеха на бизнеса е изключително важно потенциалът на възрастните работници и служители да се използва и развива максимално ефективно. Погрешно е схващането, че хората над 45-50-годишна възраст са достигнали прага на своите възможности и не представляват интерес за специалистите по човешки ресурси, смятат в Cedefop. Те също могат и трябва да развиват своите социални и професионални компетенции, за да са в крак с развитието на технологиите и организационната култура. Изследване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) на компетенциите на възрастни (PIAAC) е установило, че хората, които често прилагат на работното си място ключови социални компетенции, са по успешни не само в професионалната си кариера, но и се вписват по-добре в съответната компания и са по-продуктивни.

 

Все повече работодатели осъзнават това и въвеждат специални политики за персонала си над средна възраст, се посочва в доклада на Cedefop. Като пример е посочена френската компания Crédit Industriel et Commercial (CIC), която осигурява периодични индивидуални консултации на своите служители, навършили 45 години. На тях се обсъждат възможностите за професионално развитие, за мобилност и преминаване на нова позиция, необходимостта от обучения, например в областта на новите технологии. На тези срещи се разясняват процедурите, свързани с пенсионирането, а много от хората получават предложения да се включат като ментори в програми за въвеждане на млади служители.

 

Германия е дадена за пример в кариерното консултиране на мигранти, което подпомага тяхното пълноценно включване на пазара на труда. Проект „Кумулус" се грижи младите хора с чуждестранен произход да придобият необходимите компетенции чрез практическо обучение в предприятия. Освен това се провеждат постоянни кариерни консултации в училищата с висок процент чужденци, организират се срещи с техните родители. В проекта активно са въвлечени и работодатели-мигранти.

 

Досегашните резултати от „Кумулус" са обнадеждаващи. Те доказват на практика, че разработеното според специфичните нужди на мигрантите кариерно консултиране намалява значително броя на младежите от чужд произход, които отпадат от училище или не успяват да си намерят работа.

 

По отношение на неактивните млади хора Cedefop подчертава предимствата на европейската Младежка гаранция, която се грижи за пригодността за заетост на под 25-годишните. Кариерното консултиране е важна част от тази инициатива, подчертават експертите на центъра. То е един от основните инструменти, чрез които да не се допуска младежите да напускат преждевременно образователната система и да не се включват в пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа