Новини
8 фирми, членове на камарата по машиностроене, са с одобрени проекти по процедура "Иновации в зелена индустрия"
19.06.2012

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 15.06.2012г. Управляващият орган на ОП "Конкурентоспо-собност" публикува списък на фирмите с одобрени предложения за финансиране по процедура „Иновации в зелена индустрия".

От общо 30 одобрени за финансиране проекти, 8 са на фирми от машиностроенето, членове на браншовата камара, както следва:

 

1.     „Складова техника" АД, Горна Оряховица

2.     „Арексим Инженеринг" ЕООД, Смолян

3.     „ИТД" ЕООД, Съединение

4.     „М+С Хидравлик" АД, Казанлък

5.     „Оптикс" АД, Панагюрище

6.     „ХЪС" ООД, Пловдив

7.     „Прогрес" АД, Стара Загора

8.     „ЗММ" АД, Сливен

 

 

 

 

В резервния списък:

 

1.     „Осъм" АД, Ловеч

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа