Новини
70% от студентите не познават изискванията на работодателите 70% от студентите не познават изискванията на работодателите
20.11.2014
Източник: БСК

Половината студенти изобщо не са запознати с изискванията на работодателите за професията, за която се подготвят в университета. Други 20% си признават, че по-скоро не знаят какво очакват от тях потенциалните им началници. Едва малко над 10% от бъдещите висшисти имат ясна представа на какви критерии трябва да отговарят, за да получат желаната от тях работа. На другия полюс са младите специалисти, над 65% от които са по-скоро добре ориентирани на пазара на труда.

 

Това установи неотдавнашно изследване на Българската стопанска камара, което проучи паралелно очакванията на работодателите и нагласите на студентите и младите специалисти за успешно професионално представяне. Резултатите от анкетата представи днес Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, на конференция „Обучение и развитие по стандарти на работодателите", в която се включиха представители на образователни институции, браншови камари и сдружения, държавни ведомства с отношение към образованието и професионалната квалификация.

 

Студенти и работодатели са единодушни в предпочитанията си за източник на информация едни за други. И двете групи посочват стажовете като най-добрия начин за среща между търсене и предлагане на пазара на труда. На подобно мнение са и младите специалисти, които много разчитат също на упражненията в университета и на личните контакти. Освен от занятията в университета, бъдещите висшисти получават информация и от участия в проекти и от срещите си с бизнеса на организираните дни на кариерата. Съвсем малка част от тях разчитат на помощ от страна на кариерните центрове във висшите училища и на своите контакти.

 

Твърде закостеняла все още е културата на търсене на работа, установява проучването. Над 70% от кандидатите все още разчитат на съдействие от роднини и познати. Все пак половината млади хора следят обявите за работа и се опитват да установят директна връзка с потенциални работодатели. Само малко над една трета от тях се надяват на помощ от бюрата по труда и кандидатстват по обяви. Едва 17% са достатъчно смели да се явяват на конкурси и изпити, за да получат желаната работа.

 

Съвсем слаби са намеренията за започване на собствен бизнес след дипломирането. Едва 8% от анкетираните млади хора мислят в тази посока. Най-много са тези, които смятат да продължат образованието си (75%) или да изчакат с търсенето на работа (62%). Цели 86% мислят за преместване в друг град или държава. Все пак около половината от запитаните са готови да приемат каквато и да е работа, след като напуснат университета.

 

Все повече студенти вече осъзнават, колко е важно за техния потенциален работодател умението да работят в екип. Повечето от тях обаче продължават да подценяват значението на компетенции като уменията за общуване, за планиране и организиране, грижата за клиента, аналитичното и иновативното мислене, познаването на бизнес процесите в компанията. Бъдещите висшисти не разбират в достатъчна степен важността на лични качества като чувство за отговорност, организираност и гъвкавост, които са сред приоритетните изисквания на бизнеса.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа