Новини
5 годишен юбилей на Българска Асоциация Почистване 5 годишен юбилей на Българска Асоциация Почистване
12.09.2012

 

 

На 10 септември 2012г. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ чества своя 5- годишен юбилей! Гости на мероприятието бяха както членове на самата Асоциация, така и членове от БГФМА, БСК и други партньори.

От БАП казаха, че за тях е огромна чест да работят в почистващата индустрия, защото дейността по професионално почистване е една от най-достойните, тъй като служи на обществените интереси за здравеопазване.

И занапред асоциацията ще продължи да подпомага развитието на успешния бизнес и предоставянето на качествени услуги, продукти и техника на клиентите. 

БАП ще продължи да работи за постигане целите на Сдружението, за издигане професията на заетите в сектора, за обучението им и за повишаване тяхната квалификация и компетенции.

Българска Асоциация Почистване заедно с Българска Фасилити Мениджмънт Асоциация участват в проекта на БСК "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа