Новини
15 представители на пилотни предприятия придобиха компютърни знания 15 представители на пилотни предприятия придобиха компютърни знания
17.06.2014
Източник: БСК

Тънкостите в работата с Windows 7, както и MS Office 2010 усвояваха в продължение на четири дни 15 представители на пилотни предприятия, включени в проекта на БСК за разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" (ИСОК). Участниците в курса бяха от секторите „Специализирани строители дейности", „Транспорт", „Търговия на едро", „Охрана", „Металургия" и „Туризъм".

 

По време на занятията теоретичният материал беше умело комбиниран с различни практически упражнения.

 

Завършилото на 13 юни обучение е първият от трите безплатни курса по дигитални компетенции, организирани от БСК в рамките на проекта за създаване на ИСОК, финансиран от ОПРЧР. Вторият четиридневен курс се провежда в момента и ще приключи на 20 юни, а последният ще се проведе от 24 до 27 юни. Участниците получават учебни материали и рекламни материали на проекта. След успешно завършване на обучението се издава сертификат.

 

Курсът включва четири модула:

 

1. Успешната комуникация в офиса посредством работа в мрежа. Бизнес комуникация по интернет, използване на електронна поща. Ключови елементи на операционна система Windows 7, браузъра Internet Explorer.

2. Подготовка и редактиране на документи на работното място. Оптимално използване на функционалностите на текстообработваща програма - основно условие за ефективна работа. Работа с Word 2010 .

3. Използване на електронни таблици в работата - извършване на изчисления с формули и функции, сортиране на данни, визуализация на данните чрез диаграми.  Работа с Excel 2010 .

4. Усъвършенстване на презентационните умения на служителите - условие за успешна кариера. Работа с Power Point 2010.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа