Новини
Университетите ще обновяват учебните си програми, БСК ще партнира Университетите ще обновяват учебните си програми, БСК ще партнира
28.05.2012
Източник: БСК

Ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов проведе работна среща с представители на водещи университети у нас.

В рамките на срещата Томчо Томов представи напредъка по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Пред представителите на академичната общност г-н Томов отбеляза, че предприятията трудно намират за своята дейност квалифицирани работници, оперативни ръководители и мениджъри, но почти без трудност намират нискоквалифицирани работници.


„Това е индикатор, че е налице разминаване между потребностите на икономиката и кадрите, които се подготвят от образователната система.“, коментира Томчо Томов. Според него, главните причини за трудното намиране на персонал са: отлив на младите хора от техническите специалности, разминаването между търсене и предлагане на пазара на труд, несъответствието на образователните стандарти, учебно съдържание и програми с потребностите на бизнеса, както и физическият недостиг и застаряване на работната сила. Сред другите проблеми ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите посочи формалното провеждане на учебните стажове и практики и ниското качество на професионалното и висше образование.


В срещата участваха представители на Софийския университет, УНСС, Стопанската академия "Д.А. Ценов", НБУ, Техническия университет в София и филиала му в Пловдив и ЕПУ – гр. Перник.


От своя страна представителите на академичната общност заявиха готовността си да си партнират с БСК при актуализацията на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа