Новини
Шестима млади специалисти започват работа в БСК Шестима млади специалисти започват работа в БСК
21.06.2012
Източник: БСК

Екипът на Българската стопанска камара има нови попълнения. Шестима млади хора, наскоро напуснали учебните и студентските скамейки, се присъединяват към отделите на камарата. Новите попълнения на БСК бяха посрещнати от изпълнителния председател Божидар Данев.

 

Към екипа на БСК се присъединяват младши юрисконсултът Благовест Събев, който ще помага на организацията в юридическата подкрепа към членовете, експертът по индустриалните отношения Боян Авджийски, който ще работи за защита на работодателските интереси, консултантът по околна среда Диана Петрова, експертът по международни отношения Любомир Савов и двамата специалисти по връзки с обществеността Гергана Гиздина и Йордан Памуков.

 

По време на първата си среща със стажантите, Божидар Данев запозна младите хора с целите и структурите на БСК и изрази очакванията си за това те да бъдат инициативни и да дават идеи, които да помагат на българското предприемачество. В рамките на срещата се заформи и сериозна дискусия около някои ключови предизвикателства пред българската икономика и потребление. Бяха засегнати въпроси, свързани с разделното събиране на отпадъци,  изчислението на таксата смет, както и защо масово безработните отказват временна работа и предпочитат социалните помощи и обезщетенията за безработица.

 

За стажантите това е първо работно място. Тяхното възнаграждение, както и възнаграждението на наставниците им, се осигурява от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Стажантската програма, финансирана от Европейския социален фонд, има за цел да улесни достъпа на младите хора до трудовия пазар, като им осигури възможност да се учат и работят едновременно.

 

„Българската стопанска камара категорично смята, че младите хора трябва да стажуват преди дипломирането си и да навлизат по-подготвени в икономиката", коментира Божидар Данев пред младите хора и допълни, че у нас сериозно предизвикателство е осигуряването на заетост на младите хора. Според него, ръстът на реалната безработица сред младежите доближава 50%, което действа застрашително, както на социалната система, така и на икономическата ситуация у нас. „За да се осигурят квалифицирани кадри, трябва да се проучат добре потребностите на бизнеса", допълни Данев. Той разказа на стажантите за информационната система за оценка на компетенциите, която ще даде възможност бизнесът и образованието да доближат позициите си по подготовката на служителите, както и ще подпомогне създаването на единни професионални стандарти за най-важните длъжности в 20 сектора на икономиката.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа