Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване” - 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 03.09.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 03.09.2012 г.
Автор: Татяна Иванова, Владимир Георгиев, Николета Спасова, Иван Костов, Кирил Желязков
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по охрана и разследване” - 2012 г.
Описание

Целта на този анализ е да представи състоянието през последните години на тенденциите на развитие на процесите в сектор „Дейности по охрана и разследване”, с оглед на изследване на състоянието на сектора на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции, да се оцени качеството на професионална компетентност на служителите, да се определи баланса между търсене и предлагане човешки ресурси според специфичните потребности на дейностите в сектора по охрана и разследване, както и да се очертаят перспективите за развитие на човешкия фактор в бранша.

Използваната методология включва информационни източници като Евростат, НОИ, НСИ и др. За изследването са използвани също опита и мнението на фирми с дългогодишна практика в тази сфера.

Анализът съдържа основни заключения, фокусирани върху формулиране компетентностите на работната сила, определяне на дефицитни длъжности, професии и компетенции, както и конкретни предложения и препоръки за усъвършенстване законодателството и чрез проекта, ефикасно оценяване и усъвършенстване на работната сила в сектора.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа