Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно” 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 16.10.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 16.10.2012 г.
Автор: Боряна Рашева, Снежанка Грозданова, Атанас Бойков, Септемврина Костова
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно” 2012
Описание

Целта на този анализ е да представи състоянието през последните 4 години и тенденциите на развитие на процесите в сектор „Търговия на дребно” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции.

Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат. Направен е преглед на стратегиите за управление на човешките ресурси и са предложени методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа