Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” (Фасилити мениджмънт) - 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 20.09.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 20.09.2012 г.
Автор: Ангелина Славкова, Гергана Маринова, Петър Ташев
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” (Фасилити мениджмънт)
Описание

Този документ анализира основните тенденции в количествените и качествените показатели в развитието на сектор „Дейности по обслужване на сгради и съоръжения” (Фасилити мениджмънт) в България през последните няколко години и влиянието на икономическата криза върху заетостта. В анализа е обърнато специално внимание на човешките ресурси, заети в сектора – тяхната възрастова структура, образование, наличие на дефицитни професии, нови и бъдещи изисквания към работната сила. В анализа са посочени очакванията за появата на нови професии, специалности и работни места и е разгледан въпросът за необходимостта от нови умения и компетенции в сектора. Проследени са слабости в системата на професионално обучение в средните и висши училища.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа