Анкетно проучване сред заети лица в организациите на работниците и служителите на КНСБ и КТ Подкрепа (2010 г.) Част 3. Синдикати (резюме)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.09.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.11.2010 г.
Автор: Илиана Павлова
Ключови думи: Оценка на компетенции, професионално образование и обучение
Описание

Целта на този документ е да представи основни резултати от проведено анкетно проучване сред отговорни ръководители и специалисти в организациите на работниците и служителите към КНСБ и КТ Подкрепа за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа