Информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 15.09.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.11.2010 г.
Автор: Марин Маринов, Елиза Стефанова, Евгения Ковачева, Томчо Томов, Мая Христова, Ваня Кирова
Ключови думи: проучване, компетентностен модел, професионални стандарти, секторни съвети, Европейски стандарти, класификатор на длъжности и професии, речници на компетенции, адаптивни системи за обучение, оперативна съвместимост, добри практики
Описание

Целта на този документ е проучване на европейски и световни добри практики, информационни системи, съществуващи инструменти, класификатори и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила. Установява се степента на приложимост на различните подходи в български условия. Представени са различни компетентностни модели, прилагани на ниво предприятие и институция, връзката им със стратегията за развитие на фирмата и ползите за работодателите и персонала.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа