Анкетно проучване за компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила. (2010 г.) Част 1. Предприятия (резюме)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.09.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.11.2010 г.
Автор: Илиана Павлова, Мая Христова
Ключови думи: Компетентностен подход, модел на компетенции, компетенции на персонала, подбор на кадри, изисквания към длъжността, степенуване на длъжности, потребности от обучение, оценка на ефекта от обучение, анкетно проучване
Описание

Целта на този документ е да представи резултатите от проведеното анкетното проучване за състоянието, проблемите, очакванията, потребностите и изискванията към компетенциите, професионалната квалификация и образователно ниво на работната сила на корпоративно ниво. Проучването е проведено със съдействието на партньора Конфедерация на независимите синдикати в България сред мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурси и ръководители на екипи (линейни мениджъри) в български предприятия от всички региони и икономически сектори. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа