Проектиране на секторен компетентностен модел и компетентностен профил за оценяване на компетенциите на работната сила
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 01.11.2011 г.
Дата на публикация в Библиотека: 15.12.2011 г.
Автор: Томчо Томов, Добрин Падалски
Ключови думи: Проектиране на секторен компетентностен модел и компетентностен профил за оценяване на компетенциите на работната сила
Описание

Целта на настоящия документ е да даде рамковите изисквания при съставянето на секторен модел, секторен компетентностен модел и компетентностен профил за ключова длъжност. Предложени са рамкови изисквания и за съставянето на секторен модел, в който са включени секторния компетентностен модел, компетентностните профили на длъжност, както и допълнителни елементи – знания и умения, необходими за развитието или придобиването на дадена компетенция, описание на длъжността и др.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа