Анкетно проучване за мотивацията, нагласите, участие на бизнеса, съответствие между търсене и предлагане, свързано с компетенциите, професионалната квалификация и образователното ниво на работната сила на фирмено, регионално и браншово ниво - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 17.10.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 10.12.2013 г.
Автор: Красимир Добрев, Елена Шишманова, Драгомир Димитров, Даниела Симидчиева, Стефка Добрева
Ключови думи: знания, умения, компетенции, квалификация, жизнен цикъл на квалификациите и компетенциите, професионална реализация
Описание

Целта на този документ е да представи резултатите от анкетното проучване за мотивацията и нагласите, свързани с професионалната квалификация, образователното ниво и професионалната реализация на работната сила на фирмено ниво. Проучването се извърши чрез попълване на анкетна карта онлайн сред мениджъри и специалисти човешки ресурси. В анкетното проучване са включени три основни групи респонденти – специалисти по технически науки – инженер-механик, инженер-технолог, инженер-автоматизация на производството и др.; финансови специалисти – счетоводители, касиери, ревизори и др.; специалисти по компютърни системи – системен администратор, администратор компютърни системи и др. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа