Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила на национално, секторно и регионално ниво
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 10.06.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 10.12.2013 г.
Автор: Даниела Симидчиева, Милена Савова, Стефка Добрева
Ключови думи: Професионално образование и обучение, система, оценка, компетенции, квалификация, знания, умения, способности
Описание

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите.


Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа