Секторен анализ на сектор „Търговия на дребно” - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 24.07.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 14.11.2013 г.
Автор: Ирина Данаилова, Боряна Рашева, Атанас Бойков
Ключови думи: търговия на дребно, търговско предприятие, ключови длъжности, наети, управление и развитие на човешките ресурси, формално и неформално обучение, знания, умения, компетентности
Описание

Целта на този документ е да представи развитието на търговските процеси в сектор „Търговия на дребно” през последните пет години и тяхното отражение върху състоянието и перспективите за развитие на заетите в него. Направен е преглед на състоянието, проблемите и дефицитите свързани с подобряване на знанията, уменията и компетенциите на човешките ресурси и начините за тяхното преодоляване.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа