Анализ на основните проблеми при развитие и управление на образователната система и системата за квалификация и преквалификация - 2012
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 13.11.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 13.11.2012 г.
Автор: Галя Божанова, Елена Шишманова, Даниела Симидчиева, Стефка Добрева
Ключови думи: Анализ на основните проблеми при развитие и управление на образователната система и системата за квалификация и преквалификация
Описание

Целта на този документ е чрез анализиране на национално, регионално и секторно ниво на актуалното нормативно и институционално състояние по въпросите, свързани с професионалното образование и обучение и на висшето образование, както и на оценката на компетенциите на работната сила, при отчитане на съществуващите европейски, национални и браншови изисквания и стандарти, да допринесе за постигане на основната цел на проекта, а именно: повишаване на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда. Използваната методология включва преглед, подбор и проучване на подходящи информационни източници за провеждане на изследването; използването на подходящи методи и техники за събиране на данни, методи и инструменти за обработка на данни, методи и подходи за анализ на резултатите от изследването. Основни заключения, фокусирани върху целите и задачите на проекта. Формулирани препоръки, свързани с други задачи и следващи етапи от изпълнението на проекта, включително за промяна на нормативната база.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа