Рамкови програми за обучения
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 04.02.2013 г.
Дата на публикация в Библиотека: 06.02.2013 г.
Автор: Елена Шишманова, Теодора Борисова, Даниела Симидчиева
Ключови думи: Рамкови програми за обучения
Описание

Документът предлага рамкови учебни програми за обучение по мениджърски, социални и граждански ключови компетенции, за придобиване на умения за междуличностно общуване и за учене през целия живот съгласно дефинициите на Европейската референтна рамка на ключовите компетенции за учене през целия живот.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа