Състояние и проблеми на оценяването на компетенциите на работната сила на национално, секторно и регионално ниво - 2010 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 30.07.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.11.2010 г.
Автор: Даниела Симидчиева, Милена Савова, Стефка Добрева
Ключови думи: Образователно-квалификационна степен, професионално направление, тясна област на образование, професионално обучение за придобиване на степен квалификация, квалификационна група, категория персонал
Описание

Сред основните цели на изследването е да се идентифицират възможностите за намаляване на дисбаланса между търсене и предлагане на квалифицирана работна ръка. Направен е преглед на националните политики, действащите регулаторни режими и отговорните институции и информационни системи в сферата на професионалното обучение и образование. Специално внимание е отделено на регионалните и секторни политики и практики в тази област, както и на корпоративните програми за обучение на работната сила. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа