Правила за оценка на компетенциите
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 12.10.2010 г.
Дата на публикация в Библиотека: 11.11.2010 г.
Автор: Велин Георгиев, Рина Баждекова, Наташа Янкова, Светлана Георгиева
Ключови думи: правила
Описание

Документът представя методика за оценка на компетенциите по отделни позиции във фирмата и на браншово/регионално равнище. Представена е и методика за приложение на оценката на компетенциите в анализа на потребностите от обучение и развитие на фирмено равнище. Анализирани са практиките по оценка на компетенциите в България и на дейността на центровете за оценка и развитие. Изготвен е класификатор на инструментите за оценка на компетенциите. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа