Секторен анализ на сектор "Специализирани строителни дейности" - 2013 г.
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 27.01.2014 г.
Дата на публикация в Библиотека: 27.01.2014 г.
Автор: Доц. д-р Румен Калчев
Ключови думи: Секторен анализ на сектор "Специализирани строителни дейности" - 2013 г.
Описание

Анализът очертава мястото на сектора в икономиката на България е посочва като най-перспективни в следващите години обектите на транспортната инфраструктура, екологията и зеленото строителство. Прави се преглед на работната сила в сектора и нейното образователно равнище. Очертават се нови работни места и професии, дефицитни умения. Документът съдържа прогнози за развитието на сектора и препоръки за подобряване на бизнес средата и регулаторния климат.

 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа