Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 22.02.2019 г.
Дата на публикация в Библиотека: 27.03.2015 г.
Автор: Силвия Тодорова
Ключови думи: Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014
Описание

Оценяване на компетенциите на работната сила – състояние, проблеми, аналитични системи и инструменти, 2014


Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа