Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване” - 2011
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 07.02.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 07.02.2012 г.
Автор: Мариела Беновска, Милена Станоева, Петър Ташев, Кирил Желязков
Ключови думи: Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дейности по обслужване на сгради и озеленяване”
Описание

Целта на този документ е да разгледа комплексно състоянието на някои икономически параметри, състоянието на административната среда и работната сила, както и основнитефактори, влияещи за тяхното развитие,  за сектора "Дейности по обслужване на сгради и озеленяване".Източниците, използвани за целите на анализа са статистически – от национални и международни източници. Това са - НСИ, НОИ, Евростат, разработки по проекта на експерти от БСК и други. Селектирани, обработени и анализирани са и данни за някои от водещите фирми от сектора. Освен базата данни от статистическите източници, използваната литература и комуникацията с мениджмънта на избрани по-значими фирми, експертите изготвили анализа излагат своето мнение на база на собствения опит, наличната информация,общоевропейските и световните практики.

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа