Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите (2011)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 04.07.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 04.07.2012 г.
Автор: Драгомир Димитров, Теодора Борисова, Велин Георгиев
Ключови думи: Проучване и тестване на иновативни подходи за оценка на компетенциите (2011)
Описание

Основна цел на проучването е идентифицирането на иновативни методи за оценка на компетенциите. Моделът предоставя важна информация за нуждите на управлението на човешките ресурси и по-конкретно за целите на изготвяне на персонални планове за развитие, планиране на обучението и планиране на кариерата. Като иновативен симулационен модел е идентифицирана и „сериозната игра”, като проучването акцентира на възможностите й в различни модификации да развие и повиши ключовата за компаниите компетенция „работа в екип”. Определено е и мястото на оценяването като част от процеса на обучение. 

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа