Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони (2012 г.)
Рейтинг: 
Дата на създаване на документа: 04.07.2012 г.
Дата на публикация в Библиотека: 04.07.2012 г.
Автор: Иван Иванов, Евгения Георгиева
Ключови думи: Анализ на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони
Описание

Крайната цел на настоящия анализ е актуализирането на контактните данни на избраните 400 водещи български предприятия, и предложение за пилотни предприятия в новите 3 сектора. Включването на едно предприятие в този списък е обективна положителна оценка за мащаба на бизнеса, предлагания продукт или услуга, качеството на мениджмънта, възможностите на компанията за растеж и успешно участие във все по-глобализиращата се национална и световна икономика. Настоящият анализ няма претенциите да разкрива с максимална точност действителното моментно състояние на изследваните предприятия, което би било обект на отделно, задълбочено икономическо проучване (Due diligence).

Файлове за изтегляне

Обща статистика
Общо публикации 132 Общо автори 178
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа