Новини
ХIII-то Общо събрание на БКХП
28.06.2012

Приветствие бе връчено от името на Иво Маринов-заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма. Гости на събранието бяха г-н Петър Денев-главен секретар на БСК, представител на НАПОО, НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ, ХТМУ-София, Университет "Асен Златаров", гр.Бургас. Събранието прие отчета за дейността на Камарата за изминалия период, отчета за финансовото състояние и насоките за дейността през 2012-2013 г. XIІI-то Общо събрание избра нов състав на УС и КС на Камарата и техните председатели.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа