Новини
Форум „Кариери 2014“ в химическата индустрия Форум „Кариери 2014“ в химическата индустрия
02.04.2014
Източник: ХТМУ

На 2 април 2014 г. в Химикотехнологичния и металургичен университет – София, се открива Форум „Кариери 2014“. Форумът се провежда с подкрепата на СКС „Химическа промишленост" и БКХП. Форумът дава възможност за представяне на бранша като област с перспективи пред младите хора в България и избор на път за образователно и кариерно развитие.


„Кариери – 2014" включва изложение на 02.04.2014 г. във фоайето между лекционните зали 19 и 22 на партерния етаж на сграда Б на ХТМУ и възможност за презентация в същия ден или на 03.04.2014 г. Компаниите-участници във форума, ще имат възможността да се срещнат и разговарят със заинтересовани студенти от трите образователно-квалификационни степени и наскоро завършили възпитаници на ХТМУ, да представят дейността на фирмата, както и актуална информация за отворени работни позиции, стажантски и стипендиантски програми.На всяка участваща компания се осигурява щанд, позволяващ поставяне на фирмено лого, рекламни материали, постери, мултимедийно представяне и др. Предвидена е зала за желаещите да направят фирмена презентация пред студенти и преподаватели.Кариерният център при ХТМУ – София и ръководството на Университета Ви канят да участвате във форума „Кариери – 2014”.

За повече информация бихте могли да се свържете с експерта на Кариерния център при ХТМУ инж. Ива Славкова на тел. (02)8163 168 и 0876 552 362.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа