Новини
Формиране на конкурентно поведение на машиностроителни МСП в международна бизнес среда чрез развитие на потенциала на мениджъри и ключови специалисти.
25.06.2012

http://machinebuilding-bulgaria.com/statiadetails.aspx?id=829
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа