Новини
Фирмите не показват интерес към стажантските договори Фирмите не показват интерес към стажантските договори
20.04.2015
Източник: в-к "Сега"

 

Работодателите проявяват нулев интерес към стажантските трудови договори. Към момента са сключени само 130 подобни контракта, съобщиха от Националната агенция за приходите пред "Сега". Миналата година в Кодекса за труда бе въведен този вид трудов договор, който урежда стажуване на млади хора без опит заедно с обучение от наставник във фирмата. Идеята беше да се защитят стажантите от некоректни работодатели, които ги използват като безплатна работна ръка. Според експерти причината фирмите да не сключват новия вид договори е, че те са прекалено усложнени заради изискването за наставник. Това е служителят от фирмата, който трябва да обучава стажанта, а шефът да му плати за допълнителната работа над заплатата. Затова фирмите масово предпочитат да наемат младите на трудов договор с шест месеца изпитателен срок. 

"Би следвало този вид договор да има по-голяма популярност. Може би работодателите все още не познават тази възможност или икономическите условия все още не са достатъчно добри, за да се прилага", коментира експертът по трудови отношения от Българската стопанска камара Снежана Славчева. По думите й този вид договор е бил въведен заради изпълнението на младежката гаранция, по която се осигурява стаж на безработни младежи до 29 г. без опит по професията с европейски пари. Славчева призна, че тъй като повечето фирми у нас са малки и средни, а назначаването на наставник изисква допълнителни ресурси - финансов и човешки, това може да е пречка за огромна част от бизнеса у нас. Според експертите на БСК обхватът на новия договор не е трябвало да бъде толкова широк - да важи както за завършилите висше образование, така и за тези със средно. "Първоначалната ни позиция бе, че трябва да важи само за висшисти. Смятаме, че работодателите търсят квалифицирани специалисти, но без практически опит, който може да се придобие във фирмата", коментира Славчева. 

УСЛОВИЯ

Стажантските договори се сключват с млади хора до 29 г., ако са завършили средно или висше училище, нямат стаж и професионален опит. Може да се сключи само веднъж за минимум 6 месеца и до една година. След приключване на работата работодателят трябва да издаде препоръка, която пък да послужи за доказване на опит при следващия шеф. Не е разписано изрично минимално възнаграждение, но то не може да е под минималната заплата. На стажантите се плащат и осигуровките. Глобата за работодател, наел стажант без трудов договор, е до 15 хил. лв. Според Славчева тук обаче не попадат студентите, които трябва да изкарат задължителен стаж заради специалността си като студентите по журналистика например.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа