Новини
Учредяване на Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор Търговия на едро Учредяване на Секторен консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор "Търговия на едро"
07.03.2012

Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите /СКС/ е консултативен, експертен, постоянно действащ орган за формиране на политики, сътрудничество, взаимно консултиране и партньорство с цел внедряване на компетентностния подход в управлението, развитието и оценяването на потенциала на работната сила в сектора. С учредяването на Секторен консултативен съвет на практика се слага началото на  дейностите по внедряването на компетентностния подход в управлението и оценка на компетенциите на работната сила в сектор Търговия на едро.

            Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор "Търговия на едро" се състои от 11 члена - представители на работодателите, синдикатите и образователните институции.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа