Новини
Ученици провеждат практически занятия в „ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ“ - ЕАД Ученици провеждат практически занятия в „ЕЛБИ БУЛГАРИКУМ“ - ЕАД
12.02.2014
Източник: СКС "Млекопреработване"

Мотиви и подкрепа за провеждане на практика  на учениците  от фирмите трябва да има. За наемане на млади служители и практическото им обучение трябва да има стимули.


Ученици от ПГХВТ "Проф.д-р Георги Павлов" в София, от специалност  Млекопреработване, бъдещи абитуриенти, познаващи на теория производството и преработката на мляко, обогатиха своите знания и умения с практически занятия. Това стана благодарение на помощта, която оказа държавната фирма „ЕЛБИБУЛГАРИКУМ" ЕАД  за провеждане на практическите занятия в производствената база на предприятието.


Амбициозната преподавателка в гимназията  Нина Иванова, която споделя ценостите за пракитечско обучение на място в производствените фирми вече втора година прави всичко възможно учениците да се запознават на място в производствения цикъл в млекопреработвателни фирми. До сега момчетата и момичетата, които изучават технологията на производство на млечни продукти в гимназията са се запознавали на място с производствения процес във фирма „Кодап". Сега за тях отвори врати и фирма „ЕЛБИБУЛГАРИКУМ" ЕАД и така младежите успяват да придобиват повече знания и умения.


Тези действия не са достатъчи, тъй като на територията на София град, младежите не могат да видят на практика как се произвежда сирене, кашкавал , топени и пушени сирена, извара и меки сирена. Нужна е финансова помощ и то малка, за да може да се осъществи пътуване във фирма, член на АМБ, която произвежда цялата продуктова гама. За целта , ако се намерят благодетели, които да предоставят  400 -500 лева на гимназията младежите ще могат да посетят и да проведат практическото обучение  в мандра, произвеждаща тези продукти.  Липсата на средства и нормативна база за провеждането на практкически заниятия и стажове на младежите, които  са професионално ориентирани в млекопреработвателния бранш /а това важи и за останалите/  води до демотивацията им, от отлив и интерес и към учебния процес, към професионално издигане и усъвършентване.  А иначе кадри в бранша, според  работодателите, няма, липсва и приемственост, оплакват се собственици на фирми. По-старите  не учат младите, за да не им вземат хляба, споделят те.  Иначе децата са мотивирани и нищо, че ще бъдат абитуренти и че работят дойдоха в цеха за кисело мляко в „ЕлБиБулгарикум", за да се запознаят на място с технологията за производство и пакетиране на кисело мляко. Това е полза за нас, утре може да ни поканят в някоя от мандрите и колкото повече знаем, толкова по-добре споделиха учениците.  Ако има практически обучения в лабораторията на училището и в мандрите интересът ще се увеличи и децата ще бъдат мотивирани да продължат образованието си- бакалавър и магистър. А ако знаят, че ще започнат и работа след завършване, то тогава ще учат много и ще се усъвършенстват, споделя учителката  от професионалната гимназия Нина Иванова. В момента в гимназията по проект изграждат лаборатория, но и за обзавеждането й, за стъкларии и реактиви ще трябват средства.


Всички и родители и ученици, и учители и ние от бранша се надяваме да станат чудеса в управлението на нашата държава, за да може да се извършват нормални учебни заниятия  в професионалните училища и те да бъдат свързани с изискванията и нуждите на бизнеса. Само така ще има необходимите кадри за всяка една промишленост, включително и млекопреработвателната. Дуалната система би спомогнала много за професижоналното израстване на младите хора, но дали бизнесът е готов да поеме толкова много млади хора, решили да израстват и да се учат на занаят. Тепърва предстоят много  нови предизвикателства, но младиште трябва да бъдат стимулирани, за да си останат в България и да работят за българския бизнес. От тази група, която бе на практика в „ЕлБиБулгарикум" поне трима се готвят да заминат да работят в чужбина. Нямат мотиви, за да останат в България, не виждат перспектива, не виждат нормално заплащане и сигурност.


Проектът на БСК за внедряване системата „MyCompetence" е добро начинание и е в помощ и на професионалните гимназии. Но трябва да се направи първо необходимата стъпка да се мотивират учениците да останат в България и да работята по специалсотта, която завършват, да се стимулират повече работодатели и да имат данъчни облекчения при назначаване на завършващи млади хора  от професионалните гимназии. Иначе и  обучението и практическите заниятия, и всичко отива на вятъра, а тези млади хора остават незаинтересувани, безучастни и апатични към собствената си държава.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа