xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Участие в конференция по проект "No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни"
Новини
Участие в конференция по проект No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни Участие в конференция по проект "No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни"
08.11.2013
Източник: СППЗ

Изпълнителният директор на Съюз на преработватели на плодове и зеленчуци в България и секторен референт на звено "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", взе участие в мероприятие по проект "No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни" - SEE/D/0335/1.3/X, което се състоя на 8. ноември 2013г. в Интер Експо Център. 

Мероприятието бе част oт дейността "Представяне на проектни резултати, успешни истории и кампания за разширяване на мрежата на младите иноватори" по време на Иновативен фестивал No-Ble Ideas Bulgаria. Основният замисъл от представянето на г-жа Божинова бе да се популяризира участието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци" в проекта на Българска Стопанска Камара - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, като се разяснят целите на проекта, основните дейности по проекта, целевите групи и очакваните резултати. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа