Новини
Участие в конференция по проект No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни Участие в конференция по проект "No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни"
08.11.2013
Източник: СППЗ

Изпълнителният директор на Съюз на преработватели на плодове и зеленчуци в България и секторен референт на звено "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци", взе участие в мероприятие по проект "No-Ble Ideas - Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в сектор земеделие и храни" - SEE/D/0335/1.3/X, което се състоя на 8. ноември 2013г. в Интер Експо Център. 

Мероприятието бе част oт дейността "Представяне на проектни резултати, успешни истории и кампания за разширяване на мрежата на младите иноватори" по време на Иновативен фестивал No-Ble Ideas Bulgаria. Основният замисъл от представянето на г-жа Божинова бе да се популяризира участието на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци" в проекта на Българска Стопанска Камара - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, като се разяснят целите на проекта, основните дейности по проекта, целевите групи и очакваните резултати. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа