Новини
Успешна реализация на випуск 2013 г. специалност „Технология на виното и пивото” в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив. Успешна реализация на випуск 2013 г. специалност „Технология на виното и пивото” в Университета по хранителни технологии, гр. Пловдив.
08.08.2014
Източник: Секторен референт - Милчо Бошев

От завършилите учебната 2013 г. специалността „Технология на виното и пивото" 30 са дипломираните бакалаври. От тях 11 са започнали работа във фирми от винарската промишленост, двама в заводи на безалкохолната промишленост, а двама са се реализирали в пивоварни заводи. Осем от дипломираните бакалаври продължават магистърска степен в университета.


Подобна е картината при магистрите. От 19 завършили през учебната 2013 г. 11 са на работа във винарската индустрия, един се е реализацирал в предприятие на безалкохолната промишленост. От завършилите магистърска степен един е намерил реализация като преподавател в професионална гимназия,  а един работи в структурите на ДФ Земеделие. Двама младежи продължават с магистратура в УХТ.


Заслужава да се отбележи, че в продължение на осем години Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България връчва ежегодно по две стипендии на бакалаври и магистри с отличен успех от специалност „Технология на виното и пивото".


През 2013 г. двама от завършилите са стипендианти на Асоциацията. Те участваха успешно в съвместна разработка на катедрата  „Технология на виното и пивото" и Асоциацията на тема  „Определяне на съдържанието на кофеин в енергийни и колови безалкохолни напитки от българския пазар" . Направен е подробен и задълбочен анализ на 36 напитки тип „енергийни" и „кола". От тях 22 са произведени в български фирми, а 13 са внесени и предложени от търговски вериги на българския пазар. Резултатите от проучването в съвместната разработка бяха представени пред участниците в годишното събрание на Асоциацията, а на специално тържество в УХТ бяха обявени наградите за участниците.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа