Новини
Управителният съвет на ББКМ обсъди предприемането на мерки за продължаващо обучение на заетите в сектора.
02.10.2012

 

На заседание на 26 септември бяха обсъдени изводите и препоръките, направени в Анализа на работната сила в машиностроенето.

 

 

 

 

 

          

 

 

 

         На 26 септември 2012г. на територията на Международния технически панаир в Пловдив бе проведено заседание на Управителния съвет на Българска браншова камара-машиностроене.

         В дневния ред бе включена и информация за хода на изпълнението на проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила и за въпроситеу които ще бъдат обсъдени на заседанието на Секторния консултативен съвет-Машиностроене, насрочен за 12 октомври т.г. Информацията бе представена от председателя на браншовата камара и председател на Секторния консултативен съвет-Машиностроене.

         Г-н Келешев информира членовете на УС, че от анализа на икономическото състояние и на работната сила в сектора, извършен от доц.д-р Иван Тодоров е произтекъл извода за потребност от активизиране дейността на браншовата камара за повишаване квалификацията (продължаващо обучение) на заетите до 29 години и във възрастовата граница над 45 години.

         Във връзка с изводите и препоръките от анализа е взето решение да се разработи съвместен проект с Фондация „Институт за социална отговорност" - Полша за кандидатстване за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа