Новини
Университети актуализират учебните си програми с помощта на MyCompetencе Университети актуализират учебните си програми с помощта на MyCompetencе
07.04.2015
Източник: БСК

Все повече университети използват секторните компетентностни модели, разработени в рамките на проекта на БСК и достъпни безплатно в Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetencе), за да актуализират своите учебни планове и програми в съответствие с изискванията на бизнеса. Нов български университет, Химико-технологичният и металургичен университет и Софийският университет са пионери в това отношение. Интерес към такова сътрудничество с БСК проявяват и други университети в София и в страната.

 

„До преди няколко години бизнесът и образованието не си говореха или ако си говореха, то беше само за да се обвиняват взаимно. От миналата година вече се забелязва промяна", със задоволство констатира пред БНР Даниела Симидчиева - директор на дирекция „Професионално образование" и на Центъра за професионално обучение в БСК.

 

Университетите вече осъзнават, че при завършване на висше образование младите хора трябва да притежават такива знания, умения и компетенции, каквито работодателят изисква, и полагат усилия за актуализация на преподавания материал. MyCompetencе е много полезна в този процес, защото там са събрани професионалните стандарти за 20 икономически сектора и в бъдеще техният обхват ще се разширява. „Реалните резултати от сътрудничеството между вузовете и БСК ще си проличат след няколко години, когато завършат първите випуски, обучавани по новите програми", каза Даниела Симидчиева.

 

Според нея следващата стъпка, която трябва да направят висшите училища, е да излязат от големите градове и да отидат в регионите - при предприятията, които са основни „потребители" на техните възпитаници. Така съответните специалисти ще бъдат „произвеждани" там, където са необходими. Това ще бъде полезно както за фирмите, които ще имат по-бърз и лесен достъп до подходяща работна ръка, така и за младите висшисти, които по-лесно ще намират работа.

 

Друго перспективно поле за сътрудничество между бизнес и образование е свързано с връщането на науката в университетите. Така бизнесът ще може да се обръща към тях, когато има нерешени проблеми или нужда от технологична разработка. „По този начин студентите ще имат възможност да изпълняват реални, практически задачи и когато завършат, ще са по-подготвени за практиката. В същото време бизнесът ще получи решение на своя проблем по-евтино", обясни Симидчиева.

 

Тя обърна внимание върху несъвършенствата в нормативната уредба, която не стимулира работодателите сами да обучават кадрите си, тъй като няма как да ги задържат на работа след това. „Дори да намерят пари, за да образоват служителя, малките фирми се въздържат, защото никой не им гарантира, че този служител после ще работи в същата фирма поне 5 г.", подчерта Симидчиева.

 

Цялото интервю пред БНР можете да чуете в звуковия файл.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа