Новини
УС на СКС Фасилити мениджмънт ще приеме секторния анализ
18.09.2012

На 19.09.2012 година от 10:30 минути, в сградата на БСК на ул. Алабин 16-20, Секторния консултативен съвет по фасилити мениджмънт ще проведе заседание на управителния си съвет. На това заседание УС на СКС ще приеме Секторния анализ на компетенциите на работната сила в сектор Фасилити мениджмънт – 2012, както и ще обсъди и приеме доклада за ключовите длъжности, изготвен от консултантите от Консорциум КОММ. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа